Μεγάλη εβδομάδα αυτή που διανύουμε για το PS4 με δύο από τους μεγαλύτερους αποκλειστικούς τίτλους να γίνονται διαθέσιμοι και μιλάμε φυσικά για το God of War και το Yakuza 6: The Song of Life. Κατά τα άλλα υπάρχουν και αρκετοί κλασικοί Neo Geo τίτλοι, ενώ λίγα πράγματα για PS Vita και PS VR.

 

ps4

psvita


  • BUNNY MUST DIE! CHELSEA AND THE 7 DEVILS (Only in Australia, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Greece, Hungary, Iceland, India, Ireland, Israel, Malta, NZ, Romania, Slovakia, Slovenia, South Africa, UK)
    18th April

PS4 DLC

17th April

18th April

19th April

20th April