Η THQ Nordic και η Gunfire Games ανακοίνωσαν τα DLC που πρόκειται να κυκλοφορήσουν μετά από την κυκλοφορία του main game του Darksiders III. Τα δύο αυτά DLC θα είναι τα The Crucible και Keepers of the Void. Όπως θα διαβάσετε και αναλυτικά στην περιγραφή τους, το Crucible πρόκειται για challenge στο οποίο πολεμάτε waves από αντιπάλους, ενώ το Keepers of the Void για ένα quest στο οποίο θα πολεμήσετε μία αρχαία απειλή. Το Darksiders III θα κυκλοφορήσει στις 27 Νοεμβρίου για PS4, Xbox One και PC.

The Crucible

Fury’s presence has been requested by a strange entity wishing to test her skills in battle. Never one to back down from a challenge, Fury accepts the invitation and gains access to a location known only as the Crucible. Here, Fury will fight wave after wave of enemies, competing for a chance to unlock new rewards and items.

Keepers of the Void

On a quest from Vulgrim, Fury must travel into the Serpent Holes to remove an ancient threat that resides there. The Serpent Holes are riddled with various new puzzles and enemies eager to test Fury’s abilities. If Fury prevails, she will unlock all new weapon from the Hollows, as well as the biggest prize of them all: The Abyssal Armor.