Ένα νέο firmware update για το PS4 έγινε διαθέσιμο σήμερα και φτάσαμε αισίως στο 5.53. Το update έχει μέγεθος 460Mb και ως συνήθως το changelog απλά αναφέρει «βελτίωση επιδόσεων του συστήματος».

Main features in version 5.53 update

This system software update improves system performance.